ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Blanckaert-Quinart VOF
Moniëlle
Florastraat 20, 9820 Merelbeke
info@monielle.be
0486/76.81.79 – 0494/17.98.80
BE0672.413.304

RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Moniëlle, een VOF met maatschappelijke zetel te Florastraat 20, 9820 Merelbeke, BTW BE0672.413.304, RPR Gent (hierna ’Moniëlle’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Moniëlle moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Moniëlle aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.
Voor landen die behoren tot de Europse Unie wordt de prijs steeds weergegeven in Euro inclusief BTW.
Bestellingen van alle andere landen worden steeds weergegeven zonder BTW.

Moniëlle heeft het recht de prijzen aan te passen op de website zonder voorafgaande vermelding.

Verzendkosten en gerelateerde kosten worden toegepast op elke bestelling. Alle kosten i.v.m. import, export en eventuele andere taksen zijn voor rekening van de klant.

Indien het gaat over een custom made order zal de prijs steeds per e-mail worden meegedeeld na overleg met de Klant.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Deze kosten worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Moniëlle niet. Moniëlle is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Moniëlle is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons
• via onze contactpagina of
• door een e-mail te sturen naar info@monielle.be
Als u twijfelt over de kleur dan kan er altijd een staaltje besteld worden via e-mail: info@monielle.be .
In België rekenen we voor dit ‘Test Sample’ geen administratieve kosten en verzendkosten aan. Voor alle andere landen zijn er geen administratieve kosten, maar de standaard verzendkosten zijn wel van toepassing. Deze zullen eerst gecommunniceerd worden via e-mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Moniëlle. Moniëlle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Hoe verloopt onze bestelprocedure?

• Ga via deze link naar de webshop: https://monielle.be/shop/
• Kies het gewenste product en pas uw aantal aan.
• Klik op ‘Add to Cart’ om het product toe te voegen aan uw winkelmandje.
• Hierna kan u ‘verderwinkelen’ om nog andere artikelen toe te voegen aan uw winkelmandje of u kan kiezen ‘view cart’ om uw bestelling te controleren en/of af te ronden.
• View cart: hier kan u de producten controleren en eventueel aantallen aanpassen, artikelen verwijderen of u kan teruggaan naar de shop pagina en extra artikelen toevoegen.
• Indien u een coupon code heeft dan kan u deze code invullen in de grijze box met de naam ‘Coupon code’. U dient dan nog op de knop ernaast te klikken met de tekst ‘Apply Coupon’
• Daaronder kan u bij ‘shipping’ nagaan hoeveel verzendkosten erbij komen. Geef uw land en/of postcode in en bereken de kosten. Hierdoor verschijnen een aantal opties waaruit u een keuze kan maken. (meer over levering in artikel 5)
• Om uw bestelling verder af te werken klikt u op de button onderaan ‘Proceed to Checkout’.
• Dan komt u op de checkout pagina: hier vult u al uw persoonlijke gegevens aan of u logt zich in.
• U kan ook de gewenste wijze van betaling hier aanduiden.
• Onderaan de Checkout pagina ziet u hier nog een overzicht van uw bestelling
o Bestelde producten
o Prijs per product
o verzendkosten
o Totaalprijs
• Als u kiest voor ‘place order’ dan ontvangt u de betaalinstructies voor de betaalwijze die u heeft gekozen. Pas na betaling is uw order definitief.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart
• via bankkaart met Bancontact
• via overschrijving op rekeningnummer BE55 7350 4566 3544 (met vermelding van jouw ordernummer)
• via SEPA bankoverschrijving
• via uw PayPal account

Moniëlle is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in:
België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Finland, Griekenland, Spanje, Hongarije, Ierland, Polen, Portugal, Tsjechië, Zweden, Denemarken, Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië, Slovenië, Slowaijke, Zwitserland, Noorwegen, Rusland, Andorra, Ijsland, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Oekraïne, San Marino, Kroatië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Verenigd Koninkrijk, Korea, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, China, Hongkong, India, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Zuid-Afrika, Canada, Turkije, Brazilië, US

Andere landen zijn mogelijk op specifieke vraag van de klant. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@monielle.be om de leveringsvoorwaarden te bespreken.

De levering gebeurt in België door DPD of Bpost.
In Europa en de rest van de wereld door Bpost (Bpack World).
Na uw online bestelling en betaling zal u via e-mail op de hoogte gehouden worden van de levering van uw pakket.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Door omstandigheden kan het zijn dat een levering meer dan 30 dagen op zich laat wachten (biivoorbeeld bij een custom made product of door lange leveringstermijn van onze leveranciers). Dit zal duidelijk aan de klant gecommuniceerd worden: via vermelding in de productomschrijving van desbetreffend product, alsook in verdere communicatie via e-mail.

Indien de klant dit wenst, kan hij bij de betaling aangeven dat hij de bestelling zal afhalen in het atelier van Moniëlle. Dan worden er geen verzendkosten aangerekend. Als de bestelling klaar is zal de klant per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht worden. Na afspraak kan de bestelling afgehaald worden bij Moniëlle, Florastraat 20, 9820 Merelbeke.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Moniëlle.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Moniëlle was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Moniëlle.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Moniëlle te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Moniëlle.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Moniëlle, Florastraat 20, 9820 Merelbeke, 0494 17 98 80 of 0486 76 81 79, info@monielle.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Moniëlle heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Moniëlle, Florastraat 20, 9820 Merelbeke. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum gelijkwaardig aan de betaalde verzendkosten bij levering na bestelling.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Moniëlle zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Moniëlle alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Moniëlle op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Moniëlle wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Moniëlle betaalt de Klant terug via overschrijving; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Moniëlle geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen (bijvoorbeeld webshop artikel op vraag van de klant in andere kleur), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (custom made orders, initialen of naam op artikel).
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• overeenkomsten waarbij de Klant Moniëlle specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Moniëlle en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Moniëlle.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Moniëlle zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Gelieve steeds de richtlijnen te volgen die bijgevoegd werden bij de aankoop van de producten. Bij twijfel over bijvoorbeeld het wassen van textiel, neem gerust contact op met Moniëlle via deze contactgegevens: 0494 17 98 80 of 0486 76 81 79 of info@monielle.be

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Moniëlle is bereikbaar op de volgende telefoonnummers:
*+32 (0) 486 76 81 79
*+32 (0) 494 17 98 80
Of via e-mail op info@monielle.be
of per post op het volgende adres
Florastraat 20, 9820 Merelbeke, België

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Moniëlle beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Moniëlle zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Moniëlle respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Moniëlle, Florastraat 20, 9820 Merelbeke, info@monielle.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Moniëlle, Florastraat 20, 9820 Merelbeke, info@monielle.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven om uw bestelling te kunnen voltooien: bijvoorbeeld Sendcloud.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Moniëlle heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Moniëlle houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@monielle.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Moniëlle om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Moniëlle. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Moniëlle kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

BIJLAGE 1: FORMULIER VOOR HERROEPING

Pin It on Pinterest